Sartorius Libra Elektronik d.o.o.

Flash vijesti
YOUAH Home
Petak, 25 sep 2020

Sartorius TV - Prezentacije

Akcijska ponuda

Mehatronika

Sartorius Mehatronika

Sartorius Libra Elektronik

Sartorius grupa - Jedan od vode?ih me?unarodnih proizvo?a?a laboratorijske i procesne tehnologije, pokrivaju?i podru?je biotehnologije i mehatronike. Sartorius Libra elektronik d.o.o. -Kompanija kojase bavi direktnim uvozom, trgovinom, kalibracijom i verifikacijom, te odgovaraju?im profesionalnim servisom uz stru?nu podrku s mati?nim firmama koje i zastupamo, Sartorius AG i Sartorius Grupe.

Burea Veritas 9001

Biotehnologija

Sartorius Biotehnologija