Tangencijalna (crossflow) filtracija | Downstream

Ostvarite maksimalan prinos proizvoda koristeći našu jedinstvenu Hydrosart® membransku tehnologiju. Iskoristite kemijski otpornu celuloznu membranu koja može izdržati više od 200 sati CIP ciklusa, čime se osigurava konstantno visok oporavak proizvoda i najveći broj ciklusa ponovne upotrebe.