Obrazovanje

Obrazovanje - Sartorius Libra Elektronik

Povećajte kvalitet, efikasnost i sigurnost vašeg svakodnevnog laboratorijskog rada

Profesionalno i prilagođeno obrazovanje osnova je za uspješan, pouzdan i efikasan rad i ključno je za povećanje vaše motivacije i zadovoljstva poslom. Stalna obuka i sticanje novih znanja omogućava vam da se uspješno suočite sa izazovima brzog razvoja tehnologije, složenim regulatornim zahtjevima i potrebom za stalnim poboljšanjem i produktivnošću. Sartorius Libra Elektronik nudi svojim kupcima sveobuhvatan program obuke koji je usmjeren na poboljšanje koraka i aktivnosti u svakodnevnom laboratorijskom radu, kao i na povećanje produktivnosti i svijesti o kvaliteti. Seminari i treninzi koje provodimo pružaju praktična znanja i savjete za poboljšanje i proširivanje tehnika koje svakodnevno koristite. Naša najpopularnija obrazovanja su: Akademija vaganja, Akademija pipetiranja i Akademija mikrobiologije.

Akademija vaganja

Usklađenost s međunarodnim propisima i standardima kvaliteta u farmaceutskim laboratorijama presudna je za postizanje dosljednih i preciznih rezultata vaganja. Naša akademija za vaganje pruža vam sveobuhvatnu teoriju i praktične savjete o poštivanju regulatornih zahtjeva, kao i smjernice kako izbjeći tipične pogreške u vaganju i postići najtačnije rezultate vaganja.

Akademija pipetiranja

Tehnika je ključna za uspješno pipetiranje. Pravilnom tehnikom možete bez poteškoća najbolje iskoristiti svoje uzorke i dragocjeno vrijeme dok pipetirate. Na našoj akademiji za pipetiranje pružamo vam znanje i praktični uvid za efikasan, siguran i bezbolan rad, kao i savjete o odabiru optimalne pipete i tehnika za efikasan rad u skladu s propisima. Ostvarite najbolje rezultate čak i u dugim serijama pipetiranja!

Akademija mikrobiologije

Mikrobiološka kontrola je nezamjenjiv segment za postizanje kvaliteta proizvoda u farmaceutskoj industriji i industriji hrane i pića. Da bi se otkrili kvarni mikroorganizmi proizvoda, potrebno je osigurati odgovarajuću mikrobiološku kontrolu, s ciljem postizanja najvišeg nivoa kvalitete. Na našoj Akademiji za mikrobiologiju steći ćete praktična znanja o značaju mikrobiološke kontrole u proizvodnji, kao i pravilan izbor tehnika filtriranja za brži, efikasniji i jednostavniji laboratorijski rad.

Vrijednosti naših akademija su: individualno znanje, adekvatna rješenja i savjeti za propisana laboratorijska područja

Treninzi su namijenjeni laboratorijskom osoblju koje želi povećati efikasnost svakodnevnog rada i dobiti dodatne savjete o maksimiziranju upotrebe naše opreme. Znanje i iskustvo prenose vam naši profesionalni predavači, sa dugogodišnjim iskustvom i znanjem u ovoj oblasti. Akademije održavamo "IN HOUSE" ili na drugim lokacijama u skladu sa željama korisnika. Po završetku svake obuke, polaznici dobijaju odgovarajuću potvrdu o učešću sa listom područja obuhvaćenih obukom.