Servis

Servis - Sartorius Libra Elektronik

Pouzdan i renomiran servisni centar za vašu opremu

Servisna i tehnička podrška su naši poslovni prioriteti od samog početka. Kvalitetna i profesionalna usluga bitna je stavka svakog korisnika naših uređaja, stoga smo kontinuirano ulagali u svoj potencijal kako bismo krajnjim korisnicima omogućili brzu i pouzdanu uslugu. Tokom godina, usluge i usluge podrške znatno su porasle, a naš dosadašnji uspjeh sigurno se može zasnovati na njima. Zbog povećanja opsega uslužnih djelatnosti, naše servisne tehničare redovno educiramo u skladu s potrebama rada, kako bismo našim partnerima ponudili adekvatna rješenja - od rješavanja najjednostavnijih upita do temeljnog servisa. Kvaliteta usluga, osim što je postala sinonim za našu uslugu, značajno je doprinijela zauzimanju ugledne pozicije na tržištu što nas kontinuirano dovodi do širenja područja rada, pojave novih poslovnih poduhvata i stalnog napretka u ovom području.

Kupcima nudimo niz različitih usluga prilagođenih njihovim potrebama:

  • klasična usluga/popravke
  • kalibracije
  • instalacije
  • IQ/OQ kvalifikacije
  • preventivno održavanje

Sa širokim spektrom usluga, našim trenutnim i budućim kupcima koji rade na polju razvoja procesa, kliničke faze ili komercijalne proizvodnje pružamo adekvatnu uslugu koja osigurava neometani rad vaših sistema i uređaja, bez potencijalnog rizika od neočekivanih zastoja.