Pravno mjeriteljstvo

Pravno mjeriteljstvo - Sartorius Libra Elektronik

Jedna od usluga koju nudimo svojim kupcima je usluga provjere mjernih uređaja, koja određuje da li pojedinačno brojilo ispunjava zahtjeve određene klase brojila. Verifikacija/ovjera je postupak koji je regulisan zakonskim propisima i kao takav je dio zakonskog mjeriteljstva, pod nadležnošću Federalnog zavod za Mjeriteljstvo BiH (FMERI). Ovlašteni smo servis za provjeru neautomatskih vaga i tegova. Na ovaj način vodimo računa o vašim kriterijima koji podliježu zakonskoj obavezi verifikacije/ovjere, pravovremeno ih pregledavamo i certificiramo te pružamo zamjenske uređaje. Naši korisnici usluga certificiranja su javne/privatne apoteke, trgovine te prerađivačka industrija. Obavljamo i mjeriteljski nadzor nad mjernim instrumentima koji se koriste u zdravstvenim ustanovama, farmaceutskoj i prehrambenoj industriji, te prodavnicama nakita.

Postupak verifikacije pravnih kriterijuma

Svi gornji zakonski kriteriji moraju biti legalno testirani, ovjereni i obilježeni propisanim oznakama prije stavljanja u promet. Važno je napomenuti da se mogu provjeriti samo oni kriteriji koji imaju odobrenje tipa od strane Instituta za Mjeriteljstvo BiH. Nakon što se utvrdi da je brojilo u skladu s odobrenom vrstom brojila i ispunjava sve tehničke i mjeriteljske zahtjeve, započinje postupak verifikacije - ispitivanje i označavanje brojila, kojim se potvrđuje usklađenost brojila s propisanim mjeriteljskim zahtjevima. Ako certificirani uređaj zadovoljava klasu i nalazi se u dopuštenim granicama, tada je označen propisanim pečatom ili naljepnicom nakon čega se izdaje potvrda - dokument koji potvrđuje da je provjera mjere izvršena zadovoljavajućim rezultatom.

Periodi verifikacije

Provjera zakonskih kriterija može biti prva, redovna i vanredna. Proizvođač, uvoznik mjernog instrumenta ili predstavnik strane kompanije odgovoran je za prvu provjeru mjernog instrumenta ako se mjerni instrument stavlja na tržište iz pošiljke skladišta. Redovna provjera mjernih instrumenata vrši se u propisanim rokovima certificiranja za određenu vrstu mjernih instrumenata. Izvanredna provjera provodi se u slučaju kada pravni mjerni instrument nije bio u upotrebi zbog kvara, tehničkih nedostataka ili zato što nije certificiran u propisanom roku. Ponovna provjera provodi se, na primjer, za mase težine klasa tačnosti F1, F2, M1, M2 i M3 i vaga s neautomatskim radom klase tačnosti I, II, III i IIII maksimalne težine do 9000 kg svake 2 godine. O ponovnoj verifikaciji mora paziti vlasnik brojila. Ponovna provjera brojila vrši se u prostorijama ovlaštenih službi za pripremu brojila i na mjestima ugradnje brojila.

Naše prednosti:

  1. Ažurnost osoblja
  2. Brzina usluge
  3. Vođenje kompletne evidencije autentifikacije
  4. Osigurani zamjenski uređaji
  5. Dokazan kvalitet usluge.